Ligi MTB Cross-Country Aglomeracji Wałbrzyskiej – 2021

Jaworzyna Śląska 26.06.2021r.XVII Grand Prix „Solidarności”

 1. ORGANIZATOR WYŚCIGU NR 6:

 

Organizatorem wyścigu nr 6 jest:

 

– Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” przy Zakładach Porcelany Stołowej „Karolina” w Jaworzynie Śląskiej,

– Samorządowy Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna w Jaworzynie

 Śląskiej,

– Gminny Ludowy Klub Sportowy w Jaworzynie Śląskiej,

– Ludowy Kolarski Klub Sportowy „GÓRNIK” Wałbrzych.

 

 1. Odpowiedzialnym za organizację wyścigu jest:

 

           Odpowiedzialnym za organizację są: Antoni Szewczyk, tel.kom. 600 954 954,

           email: trener_antonio@autograf.pl i Mateusz Rosiak – Prezes LKKS „GÓRNIK” Wałbrzych,  tel.kom. 604 164 658, email: mateusz.rosiak@interia.eu  

 

 1. CEL WYŚCIGU CROSS COUNTRY „ XC “

 

– promocja miasta Jaworzyna Śląska,

– promocja aglomeracji wałbrzyskiej,

– popularyzacja zdrowego stylu życia,

– rozwój sprawności fizycznej wśród dzieci i młodzieży szkolnej,

– rozpowszechnienie kolarstwa górskiego.

 

 1. BIURO WYŚCIGU:

 

           Weryfikacja zgłoszonych zawodników i wydawanie numerów startowych

           w Biurze Zawodów.

Biuro wyścigu będzie czynne w dniu 26.06.2021r. roku od godz. 8:30, pod adresem: Jaworzyna Śląska ul. Towarowa 8 (przed Restauracją „Magnolia).

 

Organizator wyścigu informuje, że wyścig nr 6 zostanie przeprowadzony na terenie Żwirowni w Jaworzynie Śląskiej przy ulicy Towarowej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. PROGRAM MINUTOWY:

 

Organizator wyścigu informuje, że ulega zmianie program minutowy wyścigu w stosunku do opisanego w regulaminie zawodów i przedstawia się następująco:

 

– godz. od 08:30                – Biuro Wyścigu – weryfikacja zawodników i wydawanie

   numerów startowych

– godz. 10:00                    – Otwarcie zawodów i odprawa techniczna dla kategorii

   Krasnoludki, Krasnale i Skrzaciątka,

– godz. 10:30                    – Start kat. Krasnoludki,

godz. 10:40                    – Start kat. Krasnale,

godz. 10:50                    – Start kat. Skrzaciątka /dziewczęta i chłopcy/,

 

– godz. 11:20   – dekoracja dla kategorii Krasnoludki, Krasnale, Skrzaciątka,

 

– godz. 11:45   – Odprawa techniczna dla kategorii: Skrzat, Żak, Młodzik i Junior Młodszy,

godz. 12:00   – Start kat. Skrzaty chłopcy,

godz. 12:02   – Start kat. Skrzaty dziewczęta,

godz. 13:00   – Start kat. Żak,

godz. 13:02   – Start kat. Żakini,

godz. 14:00   – Start kat. Młodzik,

godz. 14:02   – Start kat. Młodziczka,

godz. 15:00   – Start kat. Junior młodszy,

godz. 15:02   – Start kat. Juniorka młodsza.

 

– godz. 16:00   – dekoracja dla kategorii Skrzat, Żak, Młodzik i Junior Młodszy.

 

UWAGA:

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany godzin startu poszczególnych grup wiekowych w zależności od ilości startujących.

 1. ZGŁOSZENIA

 

Zgłoszenia zawodników posiadających licencje sportowe tylko droga internetową poprzez stronę internetową: https://biurozawodow.eu do dnia 23 czerwca 2021 roku do godziny 23:59.

Zawodnicy o rocznikach odpowiadających kategorii Młodzik/czka/, Żak/ini/, Skrzat, Skrzaciątka, Krasnale i Krasnoludki nie posiadający licencji sportowej zgłaszają się drogą internetową jak wyżej a w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Sędziego Głównego i Organizatora, również w biurze wyścigu.

 

Szczegółowe informacje dotyczące Ligi MTB XC Aglomeracji Wałbrzyskiej

2021 na stronie internetowej: www.ligamtb.pl.

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

ZASADY UCZESTNICTWA ZWIAZANE Z PANDEMIĄ KORONAWIRUSA

 

 1. Wszystkich uczestników wyścigu obowiązują ograniczenia związane z pandemią choroby COVID-19 wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2 aktualne na dzień wyścigu oraz Rekomendacja Polskiego Związku Kolarskiego dotycząca organizacji wyścigów kolarskich o ograniczonej liczbie uczestników w związku z transmisją koronawirusa w Polsce.
 2. Nie mogą uczestniczyć w zawodach dzieci, osoby obsługi, sędziowie, trenerzy, instruktorzy, opiekunowie zawodników, którzy mieli na 14 dni przed zawodami, kontakt z osobą chorą, izolowaną lub na kwarantannie.
 3. Dzieci nie mogą przynosić na zawody swoich zabawek oraz niepotrzebnych przedmiotów.
 4. Osoby wymienione w punkcie 3, za wyjątkiem dzieci aktualnie startujących, muszą przebywać w maseczkach.
 5. Organizator będzie dokonywał pomiaru temperatury uczestników przy użyciu termometru zdalnego.
 6. Organizator, dla celów sanitarnych, będzie sporządzał listę uczestników zawodów, z wyłączeniem osób wpisanych na listę startową.
 7. Wszyscy uczestnicy zawodów po przybyciu na miejsce zawodów zobowiązani są do dezynfekcji rąk.
 8. Zgłoszenie się do zawodów jest jednocześnie oświadczeniem, że:

– zapoznałem/am się z procedurą obowiązującą na czas pandemii związanej z rozszerzaniem sie choroby COVID-19 wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2 i niniejszymi zasadami,

– będę uczestniczył/a w zawodach na własną odpowiedzialność,

– przyjmuje do wiadomości, że Organizator Ligi MTB Cross-Country Aglomeracji Wałbrzyskiej – 2021, nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie działania lub zaniechania moje lub innych uczestników zawodów.