– Wałbrzych –  08.05.2021r

IV Memoriał Adama Szczurowskiego

Organizator wyścigu informuje, że ulega zmianie program minutowy wyścigu w stosunku do opisanego w regulaminie zawodów i przedstawia się następująco:

 

– godz. od 08:30 do 9:45   – Biuro Wyścigu – weryfikacja zawodników i wydawanie

   numerów startowych

– godz. 10:00                    – Otwarcie zawodów i odprawa techniczna dla kategorii

   Krasnoludki, Krasnale i Skrzaciątka,

– godz. 10:30                    – Start kat. Skrzaciątka /dziewczęta i chłopcy/,

godz. 10:50                    – Start kat. Krasnale,

godz. 11:00                    – Start kat. Krasnoludki,

 

– godz. 11:15   – dekoracja dla kategorii Krasnoludki, Krasnale, Skrzaciątka,

 

– godz. 11:30   – Odprawa techniczna dla kategorii: Skrzat, Żak, Młodzik i Junior Młodszy,

godz. 12:00   – Start kat. Skrzaty chłopcy,

godz. 12:02   – Start kat. Skrzaty dziewczęta,

godz. 12:45   – Start kat. Żak,

godz. 12:47   – Start kat. Żakini,

godz. 13:30   – Start kat. Młodzik,

godz. 13:32   – Start kat. Młodziczka,

godz. 14:20   – Start kat. Junior młodszy,

godz. 14:22   – Start kat. Juniorka młodsza.

 

Dekoracja dla kategorii Skrzat bezpośrednio po wyścigu i uzyskaniu wyników od komisji sędziowskiej.

 

– godz. 15:30   – dekoracja dla kategorii Żak, Młodzik, Junior Młodszy,

 

UWAGA:

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany godzin startu poszczególnych grup wiekowych w zależności od ilości startujących.