Komunikat organizacyjny nr 3 – Wyścig nr 2

– Wałbrzych –  08.05.2021r.

IV Memoriał Adama Szczurowskiego

 

 

 1. ORGANIZATOR WYŚCIGU NR 2:

 

    Organizatorem wyścigu jest:

 

– Ludowy Kolarski Klub Sportowy „GÓRNIK” Wałbrzych.

 

               Współorganizatorami są:

 

– Urząd Miasta Wałbrzycha

          – SC Aqua Zdrój Wałbrzych

 

 1. Odpowiedzialnym za organizację wyścigu jest:

Odpowiedzialną za organizację – komandorem wyścigu – jest:

Mateusz Rosiak – Prezes LKKS „GÓRNIK” Wałbrzych, tel.kom. 604 164 658, email: mateusz.rosiak@interia.eu  

 1. CEL WYŚCIGU CROSS COUNTRY „ XC “

 

– promocja miasta Wałbrzych,

– promocja aglomeracji wałbrzyskiej,

– popularyzacja zdrowego stylu życia,

– rozwój sprawności fizycznej wśród dzieci i młodzieży szkolnej,

– rozpowszechnienie kolarstwa górskiego.

 

 1. BIURO WYŚCIGU:

 

Biuro wyścigu będzie czynne w dniu 08.05.2021r. roku od godz. 9:00 pod adresem: Parking /rejon START-META/ Wałbrzych ul. Ratuszowa.

 

Weryfikacja zgłoszonych zawodników i wydawanie numerów startowych w Biurze Zawodów.

 

 1. ZGŁOSZENIA

 

Zgłoszenia zawodników posiadających licencje sportowe tylko droga internetową poprzez stronę internetową: https://biurozawodow.eu

do dnia 05 maja 2021 roku do godziny 23:59.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zawodnicy o rocznikach odpowiadających kategorii Młodzik/czka/, Żak/ini/, Skrzat, Skrzaciątka, Krasnale i Krasnoludki nie posiadający

licencji sportowej zgłaszają się drogą internetową jak wyżej a w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Sędziego Głównego i Organizatora, również w biurze wyścigu.

 

          Szczegółowe informacje dotyczące Ligi MTB XC Aglomeracji Wałbrzyskiej

          2021 na stronie internetowej: www.ligamtb.pl.

 

 

 

           ZASADY UCZESTNICTWA ZWIAZANE Z PANDEMIĄ KORONAWIRUSA

 

 1. Wszystkich uczestników wyścigu obowiązują ograniczenia związane z pandemią choroby COVID-19 wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2 aktualne na dzień wyścigu oraz Rekomendacja Polskiego Związku Kolarskiego dotycząca organizacji wyścigów kolarskich o ograniczonej liczbie uczestników w związku z transmisją koronawirusa w Polsce.
 2. Nie mogą uczestniczyć w zawodach dzieci, osoby obsługi, sędziowie, trenerzy, instruktorzy, opiekunowie zawodników, którzy mieli na 14 dni przed zawodami, kontakt z osobą chorą, izolowaną lub na kwarantannie.
 3. Dzieci nie mogą przynosić na zawody swoich zabawek oraz niepotrzebnych przedmiotów.
 4. Osoby wymienione w punkcie 3, za wyjątkiem dzieci aktualnie startujących, muszą przebywać w maseczkach.
 5. Organizator będzie dokonywał pomiaru temperatury uczestników przy użyciu termometru zdalnego.
 6. Organizator, dla celów sanitarnych, będzie sporządzał listę uczestników zawodów, z wyłączeniem osób wpisanych na listę startową.
 7. Wszyscy uczestnicy zawodów po przybyciu na miejsce zawodów zobowiązani są do dezynfekcji rąk.
 8. Zgłoszenie się do zawodów jest jednocześnie oświadczeniem, że:

– zapoznałem/am się z procedurą obowiązującą na czas pandemii związanej z rozszerzaniem sie choroby COVID-19 wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2 i niniejszymi zasadami,

– będę uczestniczył/a w zawodach na własną odpowiedzialność,

– przyjmuje do wiadomości, że Organizator Ligi MTB Cross-Country Aglomeracji Wałbrzyskiej – 2021, nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie działania lub zaniechania moje lub innych uczestników zawodów.