Wałbrzych, 23.03.2021r.

 

Komunikat organizacyjny nr 1 – Wyścig nr 1

– Stare Bogaczowice – 17.04.2021r.

 

 

 1. ORGANIZATOR WYŚCIGU NR 1:

 

Organizatorem wyścigu jest:

 

– Szkoła Podstawowa w Starych Bogaczowicach,

           – Ludowy Kolarski Klub Sportowy „GÓRNIK” Wałbrzych.

 

               Współorganizatorami są:

 

 – Urząd Gminy Stare Bogaczowice,

 – Gminne Centrum Biblioteczno-Kulturalne w Starych Bogaczowicach.

 

 1. Odpowiedzialnym za organizację wyścigu jest:

Odpowiedzialną za organizację – komandorem wyścigu – jest:

Radosława Stramel-Świteńka, tel.kom. 666 211 253,email: zs.starebogaczowice@gmail.com

 1. CEL WYŚCIGU CROSS COUNTRY „ XC “

 

– integracja młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Starych Bogaczowicach z młodzieżą aglomeracji wałbrzyskiej,

– promocja aglomeracji wałbrzyskiej,

– popularyzacja zdrowego stylu życia,

– rozwój sprawności fizycznej wśród dzieci i młodzieży szkolnej,

– rozpowszechnienie kolarstwa górskiego.

 

 1. BIURO WYŚCIGU:

 

Biuro wyścigu będzie czynne w dniu 17.04.2021 roku od godz. 9:00 pod adresem: Obiekt socjalny na zalewem w Starych Bogaczowicach.

 

Weryfikacja zgłoszonych zawodników i wydawanie numerów startowych w Biurze Zawodów.

 

 1. ZGŁOSZENIA

 

Zgłoszenia zawodników posiadających licencje sportowe tylko droga internetową poprzez stronę internetową: https://biurozawodow.eu

do dnia 15 kwietnia 2021 roku do godziny 23:59.

Zawodnicy o rocznikach odpowiadających kategorii Młodzik/czka/,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Żak/ini/, Skrzat, Skrzaciątka, Krasnale i Krasnoludki nie posiadający

licencji sportowej zgłaszają się drogą internetową jak wyżej a w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Sędziego Głównego i Organizatora, również w biurze wyścigu.

 

W ramach ligi MTB zostaną rozegrane Mistrzostwa Gminy Stare Bogaczowice w kolarstwie górskim dla dzieci w wieku 7-14 lat z Gminy Stare Bogaczowice.

 

           Szczegółowe informacje dotyczące Ligi MTB XC Aglomeracji Wałbrzyskiej

          2021 na stronie internetowej: www.ligamtb.pl.

 

ZASADY UCZESTNICTWA ZWIAZANE Z PANDEMIĄ KORONAWIRUSA

 

 1. Wszystkich uczestników wyścigu obowiązują ograniczenia związane z pandemią choroby COVID-19 wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2 aktualne na dzień wyścigu oraz Rekomendacja Polskiego Związku Kolarskiego dotycząca organizacji wyścigów kolarskich o ograniczonej liczbie uczestników w związku z transmisją koronawirusa w Polsce.
 2. Nie mogą uczestniczyć w zawodach dzieci, osoby obsługi, sędziowie, trenerzy, instruktorzy, opiekunowie zawodników, którzy mieli na 14 dni przed zawodami, kontakt z osobą chorą, izolowaną lub na kwarantannie.
 3. Dzieci nie mogą przynosić na zawody swoich zabawek oraz niepotrzebnych przedmiotów.
 4. Osoby wymienione w punkcie 3, za wyjątkiem dzieci aktualnie startujących, muszą przebywać w maseczkach.
 5. Organizator będzie dokonywał pomiaru temperatury uczestników przy użyciu termometru zdalnego.
 6. Organizator, dla celów sanitarnych, będzie sporządzał listę uczestników zawodów, z wyłączeniem osób wpisanych na listę startową.
 7. Wszyscy uczestnicy zawodów po przybyciu na miejsce zawodów zobowiązani są do dezynfekcji rąk.
 8. Zgłoszenie się do zawodów jest jednocześnie oświadczeniem, że:

– zapoznałem/am się z procedurą obowiązującą na czas pandemii związanej z rozszerzaniem sie choroby COVID-19 wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2 i niniejszymi zasadami,

– będę uczestniczył/a w zawodach na własną odpowiedzialność,

– przyjmuje do wiadomości, że Organizator Ligi MTB Cross-Country Aglomeracji Wałbrzyskiej – 2021, nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie działania lub zaniechania moje lub innych uczestników zawodów.